Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klienta Kancelarii Notarialnej (RODO)

 1. Notariusz Monika Danecka-Białek prowadząca swoją kancelarię notarialną pod
  adresem Kancelarii mieszczącym się w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 3/5
  („Notariusz”), otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j OgólnegoRozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariuszy definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
 4. Notariusz będzie przekazywała Państwa dane osobowe organom publicznym (np.
  sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z
  prawa oraz w przypadku wskazanym w punkcie 5.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną przekazane w postaci oryginałów aktów notarialnych oraz przewidzianych prawem rejestrów odnoszących się do czynności notarialnych, do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia dokonanie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji
  stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich
  sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy
  ustawy – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: danecka@rejent.poznan.pl
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym
użytkownika, które mogą być odczytywane przez niniejszy system teleinformatyczny
(cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów
trzecich). Pliki cookies przechowywane na urządzeniu użytkownika mogą być w każdej
chwili przez niego usunięte. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Można zmienić ustawienia cookies w oprogramowaniu (np. przeglądarce), z którego korzysta użytkownik. Ograniczenie obsługi plików cookies wpływa na sposób obsługi tej strony internetowej przez oprogramowanie użytkownika.

Call Now Button