RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE „ROD”

W związku z trwającym właśnie sezonem na Rodzinne Ogrody Działkowe obejmującym między innymi relaks oraz prace pielęgnacyjne na ogrodach, ale
także zawieranie u notariusza umów sprzedaży i darowizn tych ogrodów –
przedstawiamy Państwu kilka informacji na temat ich nabywania:

1. zgodnie z treścią Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:

 • ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej, zawieranej pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem – UWAGA! inne dwie lub więcej osób (np. inni członkowie rodziny, znajomi, konkubinat, związek partnerski) nie mogą nabyć rodzinnego ogrodu działkowego w udziałach
 • na zasadach określonych w statucie, stowarzyszenie ogrodowe może
  oddać działkę w bezpłatne używanie niektórym instytucjom
 • umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż
  jednej działki – UWAGA! zasadą jest, że jedna osoba może nabyć
  tylko jeden ROD!
 • przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności
  ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby
  ubiegającej się o działkę – UWAGA! stowarzyszenie może się nie
  zgodzić aby działkę nabyła osoba zamieszkała daleko!
 • prawo do działki po zmarłym przysługuje osobom bliskim na zasadach
  określonych w art 38 ustawy,
 • w drodze umowy można przenieść prawa i obowiązki wynikające z
  prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (umowa o
  przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej
  z podpisami notarialnie poświadczonymi,
  a jej skuteczność zależy
  od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie
  ogrodowe zatwierdza przeniesienie prawa do działki w terminie 2
  miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie.

2. Zawarcie umowy przeniesienia praw do działki ROD – kolejne etapy:

 • zbywca/zbywcy oraz nabywca/nabywcy udają się do notariusza z
  dokumentami tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz z trzema
  wypełnionymi egzemplarzami umowy przeniesienia prawa do działki –
  wzór tej umowy zamieszczony jest między innymi na stronie:
  http://pzd.pl/artykuly/20923/92/Umowa-przeniesienia-prawa-do-
  dzialki.html
 • notariusz poświadcza własnoręczność podpisów stron złożonych w jego
  obecności pod powyższą umową,
 • nabywca udaje się do Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego
  Ogrodu Działkowego z podpisaną umową i wnioskiem o zatwierdzenie
  przeniesienia prawa do działki.
Call Now Button